Laipanmaa Kangasalan ja Pälkäneen kuntien alueella on retkeilijän kannalta monipuolinen kohde. Noin 30 kilometriä opastettuja polkuja tarjoavat kulkijalle hiljaisuuden ja luonnon rauhan lisäksi muun muassa hoidettua talousmetsää, metsälampia, soita, järviä ja jylhiäkin maisemia.

Reiteistä Elamon kierros ja Hirvijärven kierros ovat mainioita päiväretken kohteita laavuineen. Lyhyempiä reittejä ovat Rajalan luontopolku Action Track –ratoineen, Haltian reitti ja Sappeen reitti, joka lähtee Sappeen matkailukeskukselta ja on siten lähellä matkailukeskuksen kattavia palveluja. Kaikki reitit on merkitty maastoon sinisillä opastetolpilla.

Polut kulkevat pääasiassa melko helposti kuljettavassa maastossa, mutta kaikilta reiteiltä löytyy myös vaikeakulkuisempia kohtia. Reitistön haastavin kohta on Hirvijärven kierroksella, missä reitti nousee jylhälle Korppivuorelle rakennettuja rappusia pitkin. Soisilla tai muuten kosteammilla osuuksilla matkaa taittuu mukavasti pitkospuita pitkin ja varpaat pysyvät kuivina. Lyhyemmät reitit soveltuvat myös lapsille, on kuitenkin huomioitava, että erityisesti sateisella säällä jyrkemmät kohdat reiteillä voivat olla hyvin liukkaita.

Oman leimansa Laipanmaan alueelle antaa se, että sen metsät ovat kokonaisuudessaan talousmetsää. 15 000 hehtaarin alalle mahtuu eri-ikäistä talousmetsää ja polkujen varrella pääsee ihailemaan niin taimikoita, nuoria metsäalueita kuin vanhoja kuusikoitakin. Joskus myös hakkuualueet muuttavat maisemaa, mutta ne kuuluvat olennaisesti talousmetsän kiertoon ja ovatkin jo hetken päästä muuttuneet taasen taimikoiksi. Laippa on kuin luonnon koristemaalaus, jossa tilkkutäkin lailla vuorottelevat eri kasvuvaiheessa olevat talousmetsäalueet, suot ja lammet.

Laipan luonto on monipuolinen myös lajistoltaan. Siellä viihtyvät monet kymmenet lintulajit ja myös tavallisimpia Suomen luonnon nisäkäslajeja sieltä tavataan. Aiemmin Laipassa ovat viihtyneet myös harvinaisemmat lajit, kuten linnuista kaakkuri ja nisäkkäistä majava.